Kategoriarkiv: Svenska

Filmprojekt

Nu är vi klara med vårt filmprojekt. Alla elever håller på att ge motiveringar till förbättringar och positiv feedback om filmen och tekniken som används i filmen.

För att få se på filmerna klicka på länken:

Filmprojektet

Filmprojekt med introduktion med Den Mobila Filmverkstaden

Under hela fredagen fick eleverna arbeta med filmpedagoger som en start för vårens större projekt i bl.a. ämnet svenska. Uppdraget var att skapa en stumfilm med temat ”Migration”.

Här kommer två av filmerna

 

Vi kommer under ett antal veckor arbeta med filmprojekt. Ni kan följa utvecklingen genom att klicka på fliken Ämnen –> Svenska –> Filmprojekt

Improvisationsteater

Enligt syftestexten i LGR11 för svenska, ska undervisningen stimulera eleverna att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Detta försökte vi vi göra under torsdagens lektion. Vi avslutade bokcirkeln med en improvisationsteater. Eleverna fick 17 minuter på sig att komma på vilken scen eller sammanfattning av sin bok, som de ville framföra i grupp framför klassen.

Eleverna gjorde en strålande insats.

improv

 

Fokus: Läsning

Happy New Year! 2016

Vi har idag lagt fokus på läsning och lässtrategier. Vi kommer under terminens gång arbeta mycket med hur man läser olika texter och arbeta med olika strategier för att få en förståelse för vad man läser. Vi vill gärna att ni hemma pratar om hur man läser och vad man kan göra för att göra läsningen hemma mer lustfylld men även fokuserad. Se gärna på filmen tillsammans. Pluggkoden- Strategier för läsning Vi har sett på avsnittet idag och kommer att arbeta utifrån den bland annat.

Fil 000 (1)

Olika strategier för att plugga

Under svenska/mentorstiden har vi arbetat med olika strategier man kan använda när man pluggar.
1. Fokus under tiden man pluggar. STÄNG av alla prylar som stör exempelvis mobiltelefonen.
2. Lägg upp pluggtiden i mindre pass.
3. Ge dig själv en belöning när du exempelvis har läst och skrivit/ritat en sammanfattning av exempelvis 2 sidor.
4. Skumma igenom sidorna som är svåra men hoppa aldrig över. Gå tillbaka när du är klar till de svåra sidorna och försökt förklara avsnitten. Ta hjälp av lärare, kompis eller föräldrar.
5. Försök få en förförståelse över det ni ska göra i skolan. Ex. Titta på ämnessidorna, fråga lärare osv.
6. Gör anteckningar som passar dig. Använd gärna färger, bilder osv.

Den här veckan har vi pratat om minnesträning.

Vi sammanfattade fredagens samtal om minnesträning så här, då Egon sa följande:

”Det är bra att ha minnesträning i skolan och överallt, kanske hemma, för om man tittar på filmer med minnesträningstips så kan man ju bygga up sin egen strategi.”

–> Vi vill även påminna om att vi ska till Naturhistoriska riksmuseet på tisdag, matsäck behövs. Ni, elever, börjar då kl 0840 som kompensation för konserten.

Diktsamling

Under ett antal veckor har vi arbetat med dikter. Eleverna har fått bekanta sig med olika slags dikter allt från känslosamma dikter till nonsensdikter.

Här kommer elevernas dikter.