Olweus samtal och föräldramötetanteckningar

Vi har denna vecka startat upp med självförtroendeövningar, detta kommer vi på mentorstiden fortsätta att arbeta med.

(null)

Idag ska alla vårdnadshavare fått ett mail med anteckningar från föräldramötet.